หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.สมอโคน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระทอง-บ้านน้ำดิบ   20 ต.ค. 2559 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด ทน.แม่สอด จำนวน 5 โรงเรียน   19 ต.ค. 2559 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีพาณิช ซอยถุงทอง   19 ต.ค. 2559 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น   19 ต.ค. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กาษา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   19 ต.ค. 2559 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 -2559 (ครั้งที่ 2)   18 ต.ค. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7   18 ต.ค. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปาหมุ่บ้าน หมู่ 5 บ้านถ้ำเสือ   17 ต.ค. 2559 152
ข่าวประชาสัมพันธ์      14 ต.ค. 2559 209
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์โดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.ฯ   13 ต.ค. 2559 141
<< หน้าแรก...     33      34      35      36     (37)     38      39      40      41     ....หน้าสุดท้าย >> 383