หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์      14 ต.ค. 2559 213
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์โดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.ฯ   13 ต.ค. 2559 146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ อบจ.ตาก   13 ต.ค. 2559 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมน้ำปิง   13 ต.ค. 2559 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการสำนักงาน อบจ.ตาก   13 ต.ค. 2559 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ครั้งที่ 2)   13 ต.ค. 2559 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์ น้ำตกธารารักษ์   13 ต.ค. 2559 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 7   13 ต.ค. 2559 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล. สายทางถนนจอมพล ฯ   13 ต.ค. 2559 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2-2559   13 ต.ค. 2559 136
<< หน้าแรก...     34      35      36      37     (38)     39      40      41      42     ....หน้าสุดท้าย >> 383