หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กาษา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   19 ต.ค. 2559 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 -2559 (ครั้งที่ 2)   18 ต.ค. 2559 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 7   18 ต.ค. 2559 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปาหมุ่บ้าน หมู่ 5 บ้านถ้ำเสือ   17 ต.ค. 2559 164
ข่าวประชาสัมพันธ์      14 ต.ค. 2559 217
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์โดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.ฯ