หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด   13 ต.ค. 2559 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน ๙ แห่ง   13 ต.ค. 2559 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด   13 ต.ค. 2559 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ   13 ต.ค. 2559 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศประมูลจ้างการจัดระบบฉาก แสง สี เสียง พิธีเปิดและพิธีปิด   13 ต.ค. 2559 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอยู่เจริญ หมุ่ 2   12 ต.ค. 2559 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กาษา ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2   11 ต.ค. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุเผาศพ) หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา   10 ต.ค. 2559 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างการจัดขบวนแห่ การแสดงประกอบการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงฯ   10 ต.ค. 2559 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   6 ต.ค. 2559 176
<< หน้าแรก...     35      36      37      38     (39)     40      41      42      43     ....หน้าสุดท้าย >> 383