หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.หนองบัวใต้ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอยู่เจริญ หมุ่ 2   12 ต.ค. 2559 146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กาษา ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2   11 ต.ค. 2559 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุเผาศพ) หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา   10 ต.ค. 2559 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างการจัดขบวนแห่ การแสดงประกอบการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงฯ   10 ต.ค. 2559 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   6 ต.ค. 2559 182
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท้องฟ้า ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,8,9   3 ต.ค. 2559 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล (ขยายถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสุขาภิบาล ซอย7)   30 ก.ย. 2559 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประมูลจ้าง การจัดฉาก แสง เสียง พิธีเปิดและวิธีปิด กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๕๙   29 ก.ย. 2559 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560   28 ก.ย. 2559 495
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล การจัดทำชี้วัดฯ "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง"   28 ก.ย. 2559 180
<< หน้าแรก...     36      37      38      39     (40)     41      42      43      44     ....หน้าสุดท้าย >> 383