หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสันแกลลอน หมู่ 2   19 ก.ย. 2559 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่ระมาด หมู่ 4   19 ก.ย. 2559 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาลฉุกเฉิน   19 ก.ย. 2559 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยม คสล. และขุดลอกลำห้วยวาเล่ย์ (ครั้งที่ 3)   19 ก.ย. 2559 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนควบคุมผลิตรายการโครงการเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา   19 ก.ย. 2559 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 โครงการ   16 ก.ย. 2559 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ   15 ก.ย. 2559 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   15 ก.ย. 2559 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   15 ก.ย. 2559 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาลฉุกเฉิน   14 ก.ย. 2559 179
<< หน้าแรก...     37      38      39      40     (41)     42      43      44      45     ....หน้าสุดท้าย >> 383