หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ   15 ก.ย. 2559 182
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   15 ก.ย. 2559 178
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   15 ก.ย. 2559 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาลฉุกเฉิน   14 ก.ย. 2559 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอดด ประกาศประมูลจ้างบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ   14 ก.ย. 2559 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   14 ก.ย. 2559 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 9 บ้านศานติ   13 ก.ย. 2559 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านหอถังสูง) หมู่ 3   13 ก.ย. 2559 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๙ แห่ง   13 ก.ย. 2559 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน ๙ แห่ง   13 ก.ย. 2559 122
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 383