หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ   8 ก.ย. 2559 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ และอุปกรณ์ดำเนินการฆ่าสัตว์   7 ก.ย. 2559 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภํณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง   7 ก.ย. 2559 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   5 ก.ย. 2559 193
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมารวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย   5 ก.ย. 2559 199
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน แจ้งยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน   5 ก.ย. 2559 178
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   5 ก.ย. 2559 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13   30 ส.ค. 2559 203
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   30 ส.ค. 2559 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสองยาง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4   29 ส.ค. 2559 199
<< หน้าแรก...     39      40      41      42     (43)     44      45      46      47     ....หน้าสุดท้าย >> 383