หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13   30 ส.ค. 2559 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.หนองบัวเหนือ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   30 ส.ค. 2559 210
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสองยาง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4   29 ส.ค. 2559 209
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ   26 ส.ค. 2559 222
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   26 ส.ค. 2559 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 6 และ หมู่ 11   25 ส.ค. 2559 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พร้อมปรับภูมิทัศน์ น้ำตกธารารักษ์   25 ส.ค. 2559 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณสะพานสมโภชฯ   25 ส.ค. 2559 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง   25 ส.ค. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๙ รายการ   24 ส.ค. 2559 166
<< หน้าแรก...     40      41      42      43     (44)     45      46      47      48     ....หน้าสุดท้าย >> 383