หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ   26 ส.ค. 2559 214
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   26 ส.ค. 2559 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 6 และ หมู่ 11   25 ส.ค. 2559 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พร้อมปรับภูมิทัศน์ น้ำตกธารารักษ์   25 ส.ค. 2559 166
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณสะพานสมโภชฯ   25 ส.ค. 2559 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง   25 ส.ค. 2559 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๙ รายการ   24 ส.ค. 2559 163
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จะเรา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   24 ส.ค. 2559 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองตาก   24 ส.ค. 2559 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลรายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ณ วันที่ 23 ส.ค.2559   23 ส.ค. 2559 319
<< หน้าแรก...     40      41      42      43     (44)     45      46      47      48     ....หน้าสุดท้าย >> 383