หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๙ รายการ   24 ส.ค. 2559 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่จะเรา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   24 ส.ค. 2559 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองตาก   24 ส.ค. 2559 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลรายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ณ วันที่ 23 ส.ค.2559   23 ส.ค. 2559 325
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่หละ ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3   22 ส.ค. 2559 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   22 ส.ค. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.อุ้มผาง ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   22 ส.ค. 2559 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาลเหมาโครงการก่อสร้างการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต   18 ส.ค. 2559 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   17 ส.ค. 2559 165
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก   17 ส.ค. 2559 166
<< หน้าแรก...     41      42      43      44     (45)     46      47      48      49     ....หน้าสุดท้าย >> 383