หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๔ โครงการ   2 ส.ค. 2559 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ   2 ส.ค. 2559 187
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   2 ส.ค. 2559 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา   2 ส.ค. 2559 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน ประกาศจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   2 ส.ค. 2559 178
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน ประกาศโครงการจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์๋   2 ส.ค. 2559 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   1 ส.ค. 2559 205
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก   26 ก.ค. 2559 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(ครั้งที่ ๒)   26 ก.ค. 2559 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง   26 ก.ค. 2559 106
<< หน้าแรก...     43      44      45      46     (47)     48      49      50      51     ....หน้าสุดท้าย >> 383