หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สลิด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ   21 ก.ค. 2559 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประก่าศและเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ   21 ก.ค. 2559 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง   21 ก.ค. 2559 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ   21 ก.ค. 2559 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่หวะหลวง ประกาศสอบโครงการก่อสร้าง ตามงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒ โครงการ   13 ก.ค. 2559 179
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ   13 ก.ค. 2559 165
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ประกาศประมูลจ้าง จำนวน ๓ โครงการ   13 ก.ค. 2559 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   13 ก.ค. 2559 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ   13 ก.ค. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ   6 ก.ค. 2559 121
<< หน้าแรก...     44      45      46      47     (48)     49      50      51      52     ....หน้าสุดท้าย >> 383