หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านวังไคร้-บ้านสองแคว อำเภอสามเงา   1 ก.ค. 2559 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน ประกาศจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   1 ก.ค. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ   1 ก.ค. 2559 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านห้วยกระโหลก-บ้านแม่กึ๊ดใหม่ อำเภอแม่สอด   1 ก.ค. 2559 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ตาวริมเมย-บ้านปากห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด   1 ก.ค. 2559 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ปิดประกาศราคาจ้าง จำนวน ๔ โครงการ   1 ก.ค. 2559 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทางบ้านแม่ตาวริมเมย-บ้านปากห้วยแม่ป่ะ อำเภอแม่สอด   1 ก.ค. 2559 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล "รายได้ของ อปท.ที่จัดเก็บเอง" ณ วันที่ 30 มิ.ย..2559   30 มิ.ย. 2559 302
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   29 มิ.ย. 2559 2763
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านเก้าร่วมไทย-บ้านทรัพย์เจริญ อำเภอพบพระ   23 มิ.ย. 2559 182
<< หน้าแรก...     47      48      49      50     (51)     52      53      54      55     ....หน้าสุดท้าย >> 383