หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ตาวริมเมย-บ้านปากห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด   1 ก.ค. 2559 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ปิดประกาศราคาจ้าง จำนวน ๔ โครงการ   1 ก.ค. 2559 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทางบ้านแม่ตาวริมเมย-บ้านปากห้วยแม่ป่ะ อำเภอแม่สอด   1 ก.ค. 2559 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล "รายได้ของ อปท.ที่จัดเก็บเอง" ณ วันที่ 30 มิ.ย..2559   30 มิ.ย. 2559 290
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   29 มิ.ย. 2559 2719
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรังปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านเก้าร่วมไทย-บ้านทรัพย์เจริญ อำเภอพบพระ   23 มิ.ย. 2559 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประก่าศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านวังใคร้-บ้านสองแคว อำเภอสามเงา   23 มิ.ย. 2559 175
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทางบ้านแม่บอน-บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก   23 มิ.ย. 2559 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทางบ้านสระทอง-บ้านสามไร่   23 มิ.ย. 2559 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านน้ำดิบ อำเภอเมือง   23 มิ.ย. 2559 160
<< หน้าแรก...     47      48      49      50     (51)     52      53      54      55     ....หน้าสุดท้าย >> 383