หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประก่าศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านวังใคร้-บ้านสองแคว อำเภอสามเงา   23 มิ.ย. 2559 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทางบ้านแม่บอน-บ้านตะฝั่งสูง อำเภอบ้านตาก   23 มิ.ย. 2559 197
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทางบ้านสระทอง-บ้านสามไร่   23 มิ.ย. 2559 178
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านน้ำดิบ อำเภอเมือง   23 มิ.ย. 2559 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   23 มิ.ย. 2559 198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง บ้านลานขวาง-บ้านเด่นมะขาม อำเภอเมือง   23 มิ.ย. 2559 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทาง บ้านแม่ตาวสันแป่-บ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด   23 มิ.ย. 2559 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซม สายทาง เทศบาลเมืองตาก   23 มิ.ย. 2559 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายทาง บ้านคีรีน้อย-บ้านทรัพย์อนันต์   23 มิ.ย. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านตลาดรวมไทย-บ้านผากระเจ้อ อำเภอพบพระ   23 มิ.ย. 2559 138
<< หน้าแรก...     48      49      50      51     (52)     53      54      55      56     ....หน้าสุดท้าย >> 383