หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง สายทาง บ้านมอเกอร์ยาง-บ้านยะพอ อำเภอพบพระ   23 มิ.ย. 2559 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมจุดชมวิวดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด   23 มิ.ย. 2559 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด   23 มิ.ย. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร   23 มิ.ย. 2559 162
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด   23 มิ.ย. 2559 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างขุดขยายสระเก็บกักน้ำ อำเภอสามเงา   23 มิ.ย. 2559 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน แจ้งยกเลิกประกาศจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   23 มิ.ย. 2559 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ   23 มิ.ย. 2559 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ   23 มิ.ย. 2559 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ   23 มิ.ย. 2559 95
<< หน้าแรก...     49      50      51      52     (53)     54      55      56      57     ....หน้าสุดท้าย >> 383