หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด   23 มิ.ย. 2559 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างขุดขยายสระเก็บกักน้ำ อำเภอสามเงา   23 มิ.ย. 2559 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหิน แจ้งยกเลิกประกาศจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   23 มิ.ย. 2559 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ   23 มิ.ย. 2559 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ   23 มิ.ย. 2559 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดจ้างของเทศบาล จำนวน ๓ โครงการ   23 มิ.ย. 2559 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ   23 มิ.ย. 2559 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ   23 มิ.ย. 2559 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านมอเกอร์ยาง-บ้านยะพอ อำเภอพบพระ   23 มิ.ย. 2559 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านแม่ตาวสันแป่-บ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด   23 มิ.ย. 2559 90
<< หน้าแรก...     49      50      51      52     (53)     54      55      56      57     ....หน้าสุดท้าย >> 383