หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านห้วยม่วง-บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านใหม่แม่โกนเกน-บ้านห้วยผักหละอำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซม สายทาง ืบ้านแม่กึ๊ดสามท่า-บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านท่อาจ อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ตาวริมเมย-บ้านปากห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านคลองพยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก    15 มิ.ย. 2559 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านตะเคียนด้วน-บ้านสบยม อำเภอวังเจ้า   15 มิ.ย. 2559 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตและขุดลอกลำห้วยวาเลย์   15 มิ.ย. 2559 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 63
<< หน้าแรก...     53      54      55      56     (57)     58      59      60      61     ....หน้าสุดท้าย >> 383