หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตและขุดลอกลำห้วยวาเลย์   15 มิ.ย. 2559 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บกักน้ำหนองน้อย ตำบลหนองหลวง   15 มิ.ย. 2559 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านพุสะแก ตำบลวังหิน   15 มิ.ย. 2559 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระโดน หมู่ที่ ๗ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก   15 มิ.ย. 2559 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ละเมา-บ้านปางสัาน อำเภอแม่สอด   15 มิ.ย. 2559 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านต้นผึ้ง-บ้านตีนธาตุ อำเภอแม่ระมาด   15 มิ.ย. 2559 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซม อำเภอแม่ระมาด   15 มิ.ย. 2559 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านสันป่าตึง อำเภอแม่ระมาด   15 มิ.ย. 2559 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ว่าเลย์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล   15 มิ.ย. 2559 95
<< หน้าแรก...     54      55      56      57     (58)     59      60      61      62     ....หน้าสุดท้าย >> 383