หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน สายทาง บ้านแม่กุหลวง-บ้านผารู อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสสอบราคาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์ และห้องน้ำสาธารณะ น้ำตกผาแดง อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจเางเหมาขุดลอกหน้าฝาย   14 มิ.ย. 2559 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก   14 มิ.ย. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระโดน   14 มิ.ย. 2559 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบัว   14 มิ.ย. 2559 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำหนองน้อย   14 มิ.ย. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านห้วยกระโหลก-บ้านแม่กึ๊ดใหม่ อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านสันป่าตึง อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 128
<< หน้าแรก...     56      57      58      59     (60)     61      62      63      64     ....หน้าสุดท้าย >> 383