หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำหนองน้อย   14 มิ.ย. 2559 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านห้วยกระโหลก-บ้านแม่กึ๊ดใหม่ อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านสันป่าตึง อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านต้นผึ้ง-บ้านตีนธาตุ อำเภอแม่ระมาด   14 มิ.ย. 2559 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ละเมา-บ้านป้านสาง อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างถนนลาดยาง สายทาง บ้านแม่กึ๊ดสามท่า-บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทางบ้าน บ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทางบ้าน บ้านท่าอาจ อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม สายทาง บ้านแม่ตาวริมเมย-บ้านปากห้วยแม่ปะ อำเภอแม่สอด   14 มิ.ย. 2559 59
<< หน้าแรก...     56      57      58      59     (60)     61      62      63      64     ....หน้าสุดท้าย >> 383