หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ช่องแคบ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   15 ส.ค. 2560 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   15 ส.ค. 2560 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่หละ ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน   15 ส.ค. 2560 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนและไหล่ทางภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด   11 ส.ค. 2560 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ว่าเล่ย์ ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2โครงการ   10 ส.ค. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่กาษา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   4 ส.ค. 2560 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ   1 ส.ค. 2560 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามเทนนิสในอำเภอแม่สอด   26 ก.ค. 2560 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 13/2560 การจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   24 ก.ค. 2560 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซ่อมโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน   24 ก.ค. 2560 98
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 383