หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 13/2560 การจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   24 ก.ค. 2560 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซ่อมโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน   24 ก.ค. 2560 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติม)   24 ก.ค. 2560 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติม)   24 ก.ค. 2560 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   21 ก.ค. 2560 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ขอแก้ไขประกาศ12สอบราคาวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   21 ก.ค. 2560 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   19 ก.ค. 2560 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบประปา ม.9   19 ก.ค. 2560 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7   19 ก.ค. 2560 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง   19 ก.ค. 2560 110
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 382