หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ   6 มิ.ย. 2559 209
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ   6 มิ.ย. 2559 186
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาสและเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ   6 มิ.ย. 2559 191
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา   6 มิ.ย. 2559 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาสยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน   2 มิ.ย. 2559 190
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฎร์ ปิดประกาศและเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ   2 มิ.ย. 2559 176
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 มิ.ย. 2559 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ประดาง ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง    1 มิ.ย. 2559 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงสนามหญ้า   1 มิ.ย. 2559 187
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ   1 มิ.ย. 2559 215
<< หน้าแรก...     58      59      60      61     (62)     63      64      65      66     ....หน้าสุดท้าย >> 383