หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 มิ.ย. 2559 214
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ประดาง ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง    1 มิ.ย. 2559 200
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงสนามหญ้า   1 มิ.ย. 2559 194
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ   1 มิ.ย. 2559 223
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    1 มิ.ย. 2559 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.บ้านา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   1 มิ.ย. 2559 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล "รายได้ของ อปท.ที่จัดเก็บเอง" ณ วันที่ 30 พ.ค.2559   30 พ.ค. 2559 243
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง   30 พ.ค. 2559 273
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาสสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   27 พ.ค. 2559 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ประดาง ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง   27 พ.ค. 2559 151
<< หน้าแรก...     59      60      61      62     (63)     64      65      66      67     ....หน้าสุดท้าย >> 383