หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงสนามหญ้า   1 มิ.ย. 2559 191
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ไม้งาม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ   1 มิ.ย. 2559 220
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    1 มิ.ย. 2559 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.บ้านา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   1 มิ.ย. 2559 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล "รายได้ของ อปท.ที่จัดเก็บเอง" ณ วันที่ 30 พ.ค.2559   30 พ.ค. 2559 239
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง   30 พ.ค. 2559 269
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โมโกร ประกาสสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   27 พ.ค. 2559 163
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ประดาง ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง   27 พ.ค. 2559 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ืทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   27 พ.ค. 2559 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน   27 พ.ค. 2559 175
<< หน้าแรก...     59      60      61      62     (63)     64      65      66      67     ....หน้าสุดท้าย >> 383