หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ประดาง ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง   27 พ.ค. 2559 153
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ืทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   27 พ.ค. 2559 176
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่ตาว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน   27 พ.ค. 2559 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด    27 พ.ค. 2559 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ตากออก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)   27 พ.ค. 2559 218
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ   27 พ.ค. 2559 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และประเมินคุณลักษณะเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง เพิ่มเติม   26 พ.ค. 2559 273
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และประเมินคุณลักษณะเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง   26 พ.ค. 2559 206
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ ประกาศแก้ไขเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล   25 พ.ค. 2559 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน   25 พ.ค. 2559 117
<< หน้าแรก...     60      61      62      63     (64)     65      66      67      68     ....หน้าสุดท้าย >> 383