หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ขอแก้ไขประกาศ12สอบราคาวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   21 ก.ค. 2560 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   19 ก.ค. 2560 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบประปา ม.9   19 ก.ค. 2560 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7   19 ก.ค. 2560 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง   19 ก.ค. 2560 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   18 ก.ค. 2560 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 (งบคงเหลือ)   18 ก.ค. 2560 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 11/2560การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน   17 ก.ค. 2560 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.คลองขลุง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ   17 ก.ค. 2560 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฏ์ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร รอบที่ 2   14 ก.ค. 2560 64
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 383