หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติม)   24 ก.ค. 2560 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติม)   24 ก.ค. 2560 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   21 ก.ค. 2560 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ขอแก้ไขประกาศ12สอบราคาวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   21 ก.ค. 2560 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   19 ก.ค. 2560 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบประปา ม.9   19 ก.ค. 2560 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7   19 ก.ค. 2560 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่อุสุ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง   19 ก.ค. 2560 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่สอง ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   18 ก.ค. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 (งบคงเหลือ)   18 ก.ค. 2560 61
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 383