หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก   30 มี.ค. 2559 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ   30 มี.ค. 2559 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศยกเลิก ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ ๕ อำเภอชายแดน   24 มี.ค. 2559 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด   24 มี.ค. 2559 218
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาสการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด   22 มี.ค. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาสสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   22 มี.ค. 2559 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาด   22 มี.ค. 2559 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดและก่อสร้างห้องน้ำ   22 มี.ค. 2559 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   22 มี.ค. 2559 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.    17 มี.ค. 2559 178
<< หน้าแรก...     69      70      71      72     (73)     74      75      76      77     ....หน้าสุดท้าย >> 383