หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๒ โครงการ   31 มี.ค. 2559 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา การสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   31 มี.ค. 2559 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุ ประกาสสอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๒ โครงการ   30 มี.ค. 2559 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีต   30 มี.ค. 2559 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   30 มี.ค. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก   30 มี.ค. 2559 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ   30 มี.ค. 2559 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศยกเลิก ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ ๕ อำเภอชายแดน   24 มี.ค. 2559 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด   24 มี.ค. 2559 227
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาสการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด   22 มี.ค. 2559 150
<< หน้าแรก...     69      70      71      72     (73)     74      75      76      77     ....หน้าสุดท้าย >> 383