หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.สามเงา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   30 มี.ค. 2559 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ขะเนจื้อ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก   30 มี.ค. 2559 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ   30 มี.ค. 2559 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศยกเลิก ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ ๕ อำเภอชายแดน   24 มี.ค. 2559 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด   24 มี.ค. 2559 223
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.แม่กุ ประกาสการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด   22 มี.ค. 2559 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาสสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   22 มี.ค. 2559 162
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาด   22 มี.ค. 2559 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดและก่อสร้างห้องน้ำ   22 มี.ค. 2559 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   22 มี.ค. 2559 113
<< หน้าแรก...     69      70      71      72     (73)     74      75      76      77     ....หน้าสุดท้าย >> 383