หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.    17 มี.ค. 2559 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   15 มี.ค. 2559 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน   15 มี.ค. 2559 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาสประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร   15 มี.ค. 2559 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งหลวง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ หลัง   15 มี.ค. 2559 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร   15 มี.ค. 2559 152
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาสประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ชั้นที่ ๕และ๖   15 มี.ค. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงก่อสร้างงสนามกีฬา   15 มี.ค. 2559 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา   15 มี.ค. 2559 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ ๕ อำเภอชายแดน   15 มี.ค. 2559 269
<< หน้าแรก...     70      71      72      73     (74)     75      76      77      78     ....หน้าสุดท้าย >> 383