หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาสสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   22 มี.ค. 2559 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาด   22 มี.ค. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดและก่อสร้างห้องน้ำ   22 มี.ค. 2559 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   22 มี.ค. 2559 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.    17 มี.ค. 2559 186
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   15 มี.ค. 2559 165
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.บ้านตาก ประกาศสสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน   15 มี.ค. 2559 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาสประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร   15 มี.ค. 2559 187
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งหลวง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ หลัง   15 มี.ค. 2559 177
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร   15 มี.ค. 2559 156
<< หน้าแรก...     70      71      72      73     (74)     75      76      77      78     ....หน้าสุดท้าย >> 383