หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ   9 มี.ค. 2559 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกกระบัตร ประกาศสสอบราคา จำนวน ๒ โครงการ   9 มี.ค. 2559 175
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ยกบัตร ประกาศสสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก จำนวน ๒ โครงการ   9 มี.ค. 2559 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   8 มี.ค. 2559 171
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังประจบ ประกาศประมูลจ้าง จำนวน ๒ โครงการ   8 มี.ค. 2559 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   8 มี.ค. 2559 166
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล   8 มี.ค. 2559 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.มหาวัน ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด   4 มี.ค. 2559 340
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างโครงการถนนปลอดภัย เทศบาลเมืองตาก-หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม   4 มี.ค. 2559 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนดดปรดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   4 มี.ค. 2559 153
<< หน้าแรก...     72      73      74      75     (76)     77      78      79      80     ....หน้าสุดท้าย >> 383