หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่่าสายลวด ประกาศสสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ   18 ก.พ. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสายลวด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก   18 ก.พ. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งหลวง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   18 ก.พ. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.เกาะตะเภา ประกาศประมูลเช่าแผงลอยขายสินค้า   18 ก.พ. 2559 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านคลองขยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก   18 ก.พ. 2559 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดงลาน-บ้านวังหมัน   18 ก.พ. 2559 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   18 ก.พ. 2559 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่ระกา บ้านสะแกเครือ-บ้านลานเต็ง   18 ก.พ. 2559 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บกักน้ำ    18 ก.พ. 2559 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีต ข้ามห้วยแม่ปะแหละ   18 ก.พ. 2559 133
<< หน้าแรก...     77      78      79      80     (81)     82      83      84      85     ....หน้าสุดท้าย >> 383