หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   14 ก.ค. 2560 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทนนิสในอำเภอแม่สอด   14 ก.ค. 2560 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองหลวงอุทิศ ซอย 1 ชุมชนปทุมคีรี   13 ก.ค. 2560 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของ สถจ.ตาก   12 ก.ค. 2560 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ การประกวดราคาซื้อโดยวิธีประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๖๐ จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโรลิค ชนิด ๑๐ ล้อ   11 ก.ค. 2560 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๐/๒๕๖๐ การจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 5โครงการ   11 ก.ค. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลวังเจ้า   7 ก.ค. 2560 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดตาก ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560    4 ก.ค. 2560 160
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์    4 ก.ค. 2560 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ   4 ก.ค. 2560 70
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 383