หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 11/2560การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน   17 ก.ค. 2560 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.คลองขลุง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ   17 ก.ค. 2560 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.คีรีราษฏ์ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร รอบที่ 2   14 ก.ค. 2560 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   14 ก.ค. 2560 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทนนิสในอำเภอแม่สอด   14 ก.ค. 2560 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองหลวงอุทิศ ซอย 1 ชุมชนปทุมคีรี   13 ก.ค. 2560 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของ สถจ.ตาก   12 ก.ค. 2560 166
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ การประกวดราคาซื้อโดยวิธีประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๖๐ จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโรลิค ชนิด ๑๐ ล้อ   11 ก.ค. 2560 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๐/๒๕๖๐ การจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 5โครงการ   11 ก.ค. 2560 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลวังเจ้า   7 ก.ค. 2560 112
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 383