หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๐/๒๕๖๐ การจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 5โครงการ   11 ก.ค. 2560 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลวังเจ้า   7 ก.ค. 2560 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดตาก ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560    4 ก.ค. 2560 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์    4 ก.ค. 2560 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ   4 ก.ค. 2560 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศเชิยชวนเสนองานจ้างสำรวจและออกแบบรายละเอียดจ้างออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย   4 ก.ค. 2560 65
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย   28 มิ.ย. 2560 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560   27 มิ.ย. 2560 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   27 มิ.ย. 2560 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ   27 มิ.ย. 2560 53
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 382