หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีต ข้ามห้วยแม่ปะแหละ   18 ก.พ. 2559 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสจ้างเหมาโครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลตากออก-เทศบาลตำบลบ้านตาก   18 ก.พ. 2559 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านวังไคร้-บ้านสองแคว   18 ก.พ. 2559 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านวังหวาย-บ้านสามเงา   18 ก.พ. 2559 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาโครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   18 ก.พ. 2559 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีต    18 ก.พ. 2559 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่ระกา หมู่ที่ ๓ บ้านสะแกเครือ-หมู่ที่๙ บ้านลานเต็ง   18 ก.พ. 2559 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บกักน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกปีกกา-หมู่ที่๘ บ้านน้ำดิบควง   18 ก.พ. 2559 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านวังหวาย-บ้านยางโอ่งน้ำ   18 ก.พ. 2559 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ตำบลวังหมัน-บ้านสามเงา   18 ก.พ. 2559 113
<< หน้าแรก...     78      79      80      81     (82)     83      84      85      86     ....หน้าสุดท้าย >> 383