หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   18 ก.พ. 2559 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่ระกา บ้านสะแกเครือ-บ้านลานเต็ง   18 ก.พ. 2559 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บกักน้ำ    18 ก.พ. 2559 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีต ข้ามห้วยแม่ปะแหละ   18 ก.พ. 2559 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสจ้างเหมาโครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลตากออก-เทศบาลตำบลบ้านตาก   18 ก.พ. 2559 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านวังไคร้-บ้านสองแคว   18 ก.พ. 2559 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านวังหวาย-บ้านสามเงา   18 ก.พ. 2559 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาโครงการถนนปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   18 ก.พ. 2559 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีต    18 ก.พ. 2559 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่ระกา หมู่ที่ ๓ บ้านสะแกเครือ-หมู่ที่๙ บ้านลานเต็ง   18 ก.พ. 2559 104
<< หน้าแรก...     78      79      80      81     (82)     83      84      85      86     ....หน้าสุดท้าย >> 383