หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต บ้านวังไคร้-บ้านสองแคว   18 ก.พ. 2559 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บ้านหนองมะเกลือ-บ้านไผ่สีซอ   18 ก.พ. 2559 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   17 ก.พ. 2559 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านดงลาน-บ้านวังหมัน   17 ก.พ. 2559 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านคลองขยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก   17 ก.พ. 2559 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทสบาลเมืองตาก-ตำบลวังหิน   17 ก.พ. 2559 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลตากตก-บ้านดงยาง   17 ก.พ. 2559 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาไม้แก้ว-เขตเทศบาลเมืองตาก   17 ก.พ. 2559 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโบสถ์-บ้านประดาง   17 ก.พ. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโบสถ์-บ้านหนองปลาไหล   17 ก.พ. 2559 118
<< หน้าแรก...     79      80      81      82     (83)     84      85      86      87     ....หน้าสุดท้าย >> 383