หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแม่ระกา หมู่ที่ ๓ บ้านสะแกเครือ-หมู่ที่๙ บ้านลานเต็ง   18 ก.พ. 2559 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาสจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บกักน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกปีกกา-หมู่ที่๘ บ้านน้ำดิบควง   18 ก.พ. 2559 102
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านวังหวาย-บ้านยางโอ่งน้ำ   18 ก.พ. 2559 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม ตำบลวังหมัน-บ้านสามเงา   18 ก.พ. 2559 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านยางโอ่งน้ำ-บ้านวังหวาย   18 ก.พ. 2559 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต บ้านวังไคร้-บ้านสองแคว   18 ก.พ. 2559 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บ้านหนองมะเกลือ-บ้านไผ่สีซอ   18 ก.พ. 2559 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า   17 ก.พ. 2559 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านดงลาน-บ้านวังหมัน   17 ก.พ. 2559 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านคลองขยางโพรง-บ้านมาบป่าแฝก   17 ก.พ. 2559 120
<< หน้าแรก...     79      80      81      82     (83)     84      85      86      87     ....หน้าสุดท้าย >> 383