หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.พบพระ ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   16 ก.พ. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ทุ่งหลวง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   16 ก.พ. 2559 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พบพระ ประกาศจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ คัน   12 ก.พ. 2559 144
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ย่านรี ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านสามเงาหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านป่่ายางเหนือ   12 ก.พ. 2559 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ย่านรี ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า   12 ก.พ. 2559 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ หลัง   12 ก.พ. 2559 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศประมุลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน ๑ หลัง   12 ก.พ. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   12 ก.พ. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   12 ก.พ. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   8 ก.พ. 2559 135
<< หน้าแรก...     82      83      84      85     (86)     87      88      89      90     ....หน้าสุดท้าย >> 383