หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ หลัง   12 ก.พ. 2559 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศประมุลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน ๑ หลัง   12 ก.พ. 2559 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   12 ก.พ. 2559 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   12 ก.พ. 2559 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   8 ก.พ. 2559 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   8 ก.พ. 2559 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน   8 ก.พ. 2559 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฟิตเเนสและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมอุปกรณ์   8 ก.พ. 2559 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด   5 ก.พ. 2559 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุทีชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๑๑ รายการ   5 ก.พ. 2559 139
<< หน้าแรก...     82      83      84      85     (86)     87      88      89      90     ....หน้าสุดท้าย >> 383