หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   8 ก.พ. 2559 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน   8 ก.พ. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฟิตเเนสและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมอุปกรณ์   8 ก.พ. 2559 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด   5 ก.พ. 2559 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.น้ำรึม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุทีชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๑๑ รายการ   5 ก.พ. 2559 146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ดป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ   5 ก.พ. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ   5 ก.พ. 2559 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 ก.พ. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 ก.พ. 2559 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แมาสอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ   3 ก.พ. 2559 111
<< หน้าแรก...     83      84      85      86     (87)     88      89      90      91     ....หน้าสุดท้าย >> 383