หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ดป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ   5 ก.พ. 2559 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ   5 ก.พ. 2559 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 ก.พ. 2559 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ตื่น ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 ก.พ. 2559 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แมาสอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ   3 ก.พ. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต   2 ก.พ. 2559 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศและเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ   2 ก.พ. 2559 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทม.ตาก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ   2 ก.พ. 2559 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ต้าน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘   2 ก.พ. 2559 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังหมัน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   2 ก.พ. 2559 125
<< หน้าแรก...     83      84      85      86     (87)     88      89      90      91     ....หน้าสุดท้าย >> 383