หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสถาบันฝึกอบรมครู ภายใต้ โครงการ "Japanese Govement (monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2016"   26 ม.ค. 2559 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทาง หมู่ที่ ๙ บ้านเกร๊ะคี   26 ม.ค. 2559 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.ท่าสองยาง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ   26 ม.ค. 2559 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด   26 ม.ค. 2559 140
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต   26 ม.ค. 2559 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลอทุทะ หมู่ที่๒   26 ม.ค. 2559 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.โป่งแดง ประกาศประกวดราคาจ้้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ฉบับ   26 ม.ค. 2559 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังจันทร์ ประกาศประมูลจ้างด้วยรบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังน้ำผึง หมู่ที่ ๓   26 ม.ค. 2559 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.วังจันทร์ ประกาศประมูลจ้างด้วยรบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่   26 ม.ค. 2559 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.ท่าสองยาง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ   26 ม.ค. 2559 122
<< หน้าแรก...     85      86      87      88     (89)     90      91      92      93     ....หน้าสุดท้าย >> 383