หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทต.วังเจ้า ประกาศเชิยชวนเสนองานจ้างสำรวจและออกแบบรายละเอียดจ้างออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย   4 ก.ค. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ระมาด ประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย   28 มิ.ย. 2560 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560   27 มิ.ย. 2560 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ   27 มิ.ย. 2560 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ   27 มิ.ย. 2560 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวฯ   22 มิ.ย. 2560 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.เกาะตะเภา ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ   22 มิ.ย. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.นาโบสถ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ ขนาด ๑ คัน   21 มิ.ย. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ประกาศศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง   20 มิ.ย. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบต.แม่ปะ ส่งประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ   20 มิ.ย. 2560 103
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 383