หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   17 ธ.ค. 2558 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวันเด็กแห่งชาติ   16 ธ.ค. 2558 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลานสาง-ตำบลสามหมื่น   16 ธ.ค. 2558 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตาวสันแป่-บ้านห้วยม่วง   16 ธ.ค. 2558 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงนน บ้านแม่จะเราสองแคว-บ้านสันป่าไร   16 ธ.ค. 2558 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโรงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บ้านต้นผึ้ง-บ้าตีนธาตุ   16 ธ.ค. 2558 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บ้าแม่ระมาดน้อย-บ้านทุ่งมะขามป้อม   16 ธ.ค. 2558 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านคีรีน้อย-บ้านทรัพย์อนันต์   16 ธ.ค. 2558 146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยกระโหลก-บ้านแม่กึ๊ดใหม่   16 ธ.ค. 2558 150
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง เขตสุขาภิบาล-บ้านค้างภิบาล   16 ธ.ค. 2558 166
<< หน้าแรก...     94      95      96      97     (98)     99      100      101      102     ....หน้าสุดท้าย >> 383