หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.โมโกร      16 พ.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรม วัน ดีเดย์ (D-DAY) สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า ปลอดภัยยาเสพติด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561   15 พ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า   15 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง   15 พ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ชมรมผู้พิการตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง   15 พ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น   15 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 3 บ้านหินโค้ว ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   15 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   แจกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561   15 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง   15 พ.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พบพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    15 พ.ย. 2561 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1899