หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ(การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม)   18 ก.พ. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม      18 ก.พ. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   18 ก.พ. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   นนี้ (18 ก.พ. 62) เวลา 09.30 น. อบต.ขะเนจื้อ ร่วมกับกองร้อยทหารพราน 3503 และโรงเรียนบ้านป่าไร่ ทำความสะอาดถนนในบ้านป่าไร่ ม.2   18 ก.พ. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   การรับฟังความคิดเห็นร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   18 ก.พ. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ   18 ก.พ. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)   16 ก.พ. 2562 10
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   การประชุมประชาคมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 62   16 ก.พ. 2562 10
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   ร่วมกิจกรรมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ก.พ. 2562 11
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นภูเขา ประจำปี 2562   16 ก.พ. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1985