หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6 ก.ค. 2561 15
ข่าวกิจกรรม อบต.ช่องแคบ   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร“ขนมไทย(ขนมต้ม)”    6 ก.ค. 2561 22
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   โครงการตากเมืองสะอาด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนสะอาด   6 ก.ค. 2561 24
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   ปลูกต้นไม้   6 ก.ค. 2561 25
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   กิจกรรมคืนธรรมชาติ   6 ก.ค. 2561 28
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่หละ   กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล   6 ก.ค. 2561 21
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ตรวจเยีายมโครงการอาหารกลางวัน   6 ก.ค. 2561 12
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ มาตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลท่าส่ายลวด   6 ก.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ งวดเดือนกรกฏาคม 2561   6 ก.ค. 2561 16
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   องค์กาบริหารส่วนตำบลแม่อุสุได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก   6 ก.ค. 2561 17
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 1733