หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ตรวจสอบรางระบายน้ำบ้านสันป่าไร่    4 ก.ค. 2561 10
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ตรวจสอบบริเวณรางระบายน้ำบ้านสันป่าไร่   4 ก.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561   4 ก.ค. 2561 7
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การประชุมผู้รับผิดชอบงานคนพิการประจำปี2561 ด้วยงานฝ่ายผู้รับผิดชอบงานคนพิการเทศบาลตำบลอุ้มผางได้เข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะ   4 ก.ค. 2561 9
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   งานกองสาธารณสุข ร่วมกับ งานกองช่าง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ   4 ก.ค. 2561 10
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   งานบรรเทาสาธรณภัยได้สาธิตภาคปฏิบัติโครงการฝึกศึกษาวิชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรจุในหลักสูตรการฝึกศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และที่ 2    4 ก.ค. 2561 10
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ดาบตำรวจวิโรจน์ เรือนเหมย รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกศึกษาวิชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรจุในหลักสูตรการฝึกศึกษาวิชาทหาร    4 ก.ค. 2561 9
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง   4 ก.ค. 2561 9
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุ้มผาง การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผุ้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยดำเนินการมอบตามชุมชน ทั้ง 3 ชุมชน ค่ะ   4 ก.ค. 2561 8
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาฟุตซอลและ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที่ 1 ก.ค. 2561 ค่ะ   4 ก.ค. 2561 5
<< หน้าแรก...     9      10      11      12     (13)     14      15      16      17     ....หน้าสุดท้าย >> 1733