หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.วังประจบ   ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้าง ( 30 พ.ย. 61 )   30 พ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการลานตากพืชการเกษตร (ตากข้าว มัน อื่นๆ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก    30 พ.ย. 2561 12
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   อบต.ท้องฟ้า ขอร่วมรณรงค์ต่อต้าน Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต   30 พ.ย. 2561 22
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด    30 พ.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท้องฟ้า   อบต.ท้องฟ้า ขอร่วมรณรงค์ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต   30 พ.ย. 2561 26
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงครัวหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง จำนวน 1 หลัง   30 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562   30 พ.ย. 2561 14
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ย. 2561 11
ประกาศสอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงครัวหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง    29 พ.ย. 2561 10
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16      17      18     ....หน้าสุดท้าย >> 1937