หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ต.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน ตลาดชาติพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านสบยม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   10 ต.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน ตลาดชาติพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านสบยม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   10 ต.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีการศึกษาที่ 1/2561   10 ต.ค. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา   10 ต.ค. 2561 19
ข่าวกิจกรรม อบต.วังประจบ   พิธีมอบบ้าน ตามโครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ม.4   10 ต.ค. 2561 11
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี2561   10 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   ประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า   10 ต.ค. 2561 97
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561   10 ต.ค. 2561 4
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17      18      19      20     ....หน้าสุดท้าย >> 1851