หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561   29 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   29 พ.ย. 2561 18
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   29 พ.ย. 2561 17
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   29 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำมารีไซเคิลและจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อการศึกษา) บริจาคได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ตาว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่    29 พ.ย. 2561 14
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562) เทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    29 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   พิธีบวงสรวงสักการะและเทิดวีรกรรมเจ้าพ่อพะวอครั้งที่ 2   29 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   29 พ.ย. 2561 14
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ร่วมกับกลุ่ม จิตอาสา อาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)   29 พ.ย. 2561 17
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   สำรวจเขตป่าชุมชนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘   29 พ.ย. 2561 219
<< หน้าแรก...     14      15      16      17     (18)     19      20      21      22     ....หน้าสุดท้าย >> 1940