หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะละออกา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   3 ส.ค. 2561 10
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในวัยเรียน”   3 ส.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะน้อยปู่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   3 ส.ค. 2561 11
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ทำความสะอาดถนนบริเวณหอนาฬิกาถึงวัดศรีเกิดภายใต้โครงการ “๑ อปท. ๑ ถนนสะอาด””   3 ส.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะดุยลู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   3 ส.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   3 ส.ค. 2561 8
กิจการสภา อบต.พระธาตุ   ประชุมแผนงาน/ โครงการที่จะเพิ่มในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ )   3 ส.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้วตามโครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\"   3 ส.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สําหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อุสุ จํานวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ส.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สําหรับศูนยการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยยาศัย จํานวน ๑๘ ศูนย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ส.ค. 2561 10
<< หน้าแรก...     14      15      16      17     (18)     19      20      21      22     ....หน้าสุดท้าย >> 1773