หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   เทศบาลตำบลอุ้มผางขอขอบพระคุณโรงพยาบาลอุ้มผางได้ ดำเนินการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางเทศบาลอุ้มผาง และศพด.เทศบาลตำบลอุ้มผาง   11 ก.พ. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ระงับเหตุไฟไหม้ข้างทาง บริเวณหมู่ที่ 2. บ้านไร่   11 ก.พ. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการ เทพื้นเพื่อทำการติดตั้ง เครื่องออกกำลังกาย ที่ตลาดสดชั่วคราวเทศบาลตำบลอุ้มผาง   11 ก.พ. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังหินหลังใหม่   11 ก.พ. 2562 7
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   คณะกรรมได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ และเทคอนกรีตไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด บริเวณถนนสายบ้านทุ่ง-น่อเอ หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง ต.อุ้มผาง จ.ตาก   11 ก.พ. 2562 10
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางในครั้งนี้ค่ะ   11 ก.พ. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ดาบตำรวจวิโรจน์ เรือนเหมย รองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ได้ร่วมต้อนรับอธิบดีพลังงาน ที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก   11 ก.พ. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ดาบตำรวจสมพร บุญคง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ขอขอบคุณผู้ร่วมจัดกิจกรรมและ ผู้สนับสนุน ทุนทรัพย์ ของขวัญ อาหารและเครื่องดื่ม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2562   11 ก.พ. 2562 11
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนินซ่อมท่อส่งน้ำประปาของเทศบาลตำบลอุ้มผาง ณ บริเวณหมู่บ้านย่ะโมคี ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก   11 ก.พ. 2562 10
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ทางศพด.เทศบาลตำบลอุ้มผาง และคณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ,พนักงานได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   11 ก.พ. 2562 10
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20      21      22      23     ....หน้าสุดท้าย >> 1990