หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลวย เพ็งอำไพ เริ่มต้นบริเวณบ้านนางระวิน สายเปลี่ยน พิกัด E ๐๕๒๘๑๗๘ N ๑๘๖๕๖๙๐ สิ้นสุดบริเวณบ้านนายวิเชษฐ์ เสนทา พิกัด E ๐๕๒๘๑๑๕ N ๑๘๖๕๖๑๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไ   2 ส.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไพศาล โทนสังข์อินทร์ พิกัด E ๐๕๒๒๔๙๘N ๑๘๖๓๒๔๓ สิ้นสุดบริเวณถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน พิกัด E ๐๕๒๒๔๖๐ N ๑๘๖๓๒๘๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้าง ขนาดพื้นที่ ๑๒ ตารางเมตร    2 ส.ค. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561   2 ส.ค. 2561 18
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ถวายเทียนเข้าพรรษา   2 ส.ค. 2561 16
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด(ผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 1   2 ส.ค. 2561 15
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด(ผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 1   2 ส.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1   2 ส.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะบือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   2 ส.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   2 ส.ค. 2561 13
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   2 ส.ค. 2561 16
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20      21      22      23     ....หน้าสุดท้าย >> 1773