หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   2 ส.ค. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   ประกาศสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   2 ส.ค. 2561 12
VDO วีดิทัศน์ ทต.ท่าสายลวด   แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม   1 ส.ค. 2561 20
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด   1 ส.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด   1 ส.ค. 2561 17
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care plan) เพื่อดำเนินการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ตาว”   1 ส.ค. 2561 21
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงาน/ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   1 ส.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)    1 ส.ค. 2561 15
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   อบต.แม่ตื่นได้ทำการปรับเส้นทางเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ทับเส้นทางระหว่างทีนามู-บ้านแพะขณะนี้เส้นทางดังกล่าวกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว   1 ส.ค. 2561 25
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ร่วมลงพระนามและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561   1 ส.ค. 2561 28
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24     ....หน้าสุดท้าย >> 1773