หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1   28 พ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 (ซอยนายสุเทพ - ห้วยแห้ง)   28 พ.ย. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 (นายอภินันท์ ใจบุญ)   28 พ.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ จำนวน 9 โครงการ   28 พ.ย. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกท่าเล่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พ.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการติดตั้งป้ายไฟสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 1-7 ตำบลหนองบัวใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   28 พ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พบพระ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)   28 พ.ย. 2561 15
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนแม่ตาว – พระธาตุผาแดง”   28 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าสายลวด   ขอเชิญประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมกรอกแบบประเมินการใ้ห้บริการของ อบต.ท่าสายลวด ประจำปีงบประมาณ 2561    28 พ.ย. 2561 10
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24     ....หน้าสุดท้าย >> 1940