หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามป้อมพร้อมกันลอยกระทง   22 พ.ย. 2561 334
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   นายกอบต.วาเล่ย์เข้าร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย   22 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ร่วมพิธีเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ของอบต.รวมไทยพัฒนา   22 พ.ย. 2561 9
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง หมู่ที่๔ และ ๑ บ้านทุ่งมะขามป้อม,บ้านขุนห้วยนกแล   22 พ.ย. 2561 120
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในการจัดจำแผนของ อบต.พระธาตุ   22 พ.ย. 2561 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 3)   22 พ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง แบบแปลน (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ 3)   22 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในงานดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   22 พ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม หมู่ที่ 1   22 พ.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2   22 พ.ย. 2561 6
<< หน้าแรก...     17      18      19      20     (21)     22      23      24      25     ....หน้าสุดท้าย >> 1931