หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พบพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    15 พ.ย. 2561 11
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒”   15 พ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องดูดควัน) พร้อมติดตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พ.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการประเพณีลอยกระทงสายตำบลหนองบัวใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระทง โครงการประเพณีลอยกระทงสายตำบลหนองบัวใต้ โอยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561   15 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประชาสัมพันธ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า บริษัท โอโฮโน่ จำกัด มีความประสงค์จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านจากท้องถิ่นทั่วประเทศ   15 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ข้อมูลการให้บริการการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑   15 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)   15 พ.ย. 2561 5
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1901