หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรมรณรงค์ “ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการแต่งชุดผ้าไทย”   5 ต.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   อบต.รวมไทยพัฒนาเข้ารับการตรวจประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)    5 ต.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562   5 ต.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก   5 ต.ค. 2561 8
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ข่าวท้องถิ่นเทศบาลตำบลพบพระ วันที่ 4 ตุลาคม 2561   5 ต.ค. 2561 16
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ข่าวท้องถิ่นเทศบาลตำบลพบพระ วันที่ 1 ตุลาคม 2561   5 ต.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561   5 ต.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก   4 ต.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาด้วยอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงรซ่อมแซม และขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    4 ต.ค. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรซ่อมแซม และขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddihg)   4 ต.ค. 2561 10
<< หน้าแรก...     18      19      20      21     (22)     23      24      25      26     ....หน้าสุดท้าย >> 1850