หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรซ่อมแซม และขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddihg)   4 ต.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2562 สามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้แล้วน่ะครับ   4 ต.ค. 2561 214
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.อุ้มผาง   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการจำหน่ายสินค้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว \" ถนนคนเดินเทศบาลตำบลอุ้มผาง \" ในวันที่ 12 -13 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์-เสาร์ของทุกสัปดาห์ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562   4 ต.ค. 2561 9
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ประชาสัมพันธ์ค่ะ ด้วยทาง ปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ พาปลัดเทศบาลแม่จัน มาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียงของทาง ทต.อุ้มผางค่ะ   4 ต.ค. 2561 15
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการประชุมกลุ่มพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภออุ้มผาง (Cluster) โดยประชุมปรึกษาหารือตามนโยบาย \"จังหวัดสะอาด\"พร้อมกันทั้ง 5 อปท. เข้าร่วมในประชุมครั้งนี้   4 ต.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด   4 ต.ค. 2561 18
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ผู้สูงอายุและผู้พิการรับสมุดธนาคาร”   4 ต.ค. 2561 13
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   เรื่องความคืบหน้างานบริการสาธารณสุข   4 ต.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ(แบบ สขร.) เดือน กันยายน 2561   4 ต.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2561 10
<< หน้าแรก...     19      20      21      22     (23)     24      25      26      27     ....หน้าสุดท้าย >> 1850