หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.มหาวัน   กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   25 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น   25 ก.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens ACER รุ่น P๑๒๕๐B โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป (สำนักงานปลัด)    25 ก.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป (กองช่าง)    25 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) CANON G๑๐๑๐,เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA ยี่ห้อ AE๑๐๐๐VA/๕๕๐W (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)    25 ก.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA ยี่ห้อ EMPOW ๑๐๐๐VA/๕๐๐W,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ A๓ ยี่ห้อ Canon ix ๖๗๗๐ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    25 ก.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น   25 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน,เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Nerwork แบบ ๑ (สำนักงานปลัด)    25 ก.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ๑ ยี่ห้อ Xerox P๒๓๕D,เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA ยี่ห้อ EMPOW ๑๐๐๐VA/๕๐๐W (กองสวัสดิการสังคม)    25 ก.ค. 2561 7
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์ในหมู่ที่ 4 , 5 และ 6”   25 ก.ค. 2561 13
<< หน้าแรก...     20      21      22      23     (24)     25      26      27      28     ....หน้าสุดท้าย >> 1769