หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาฌาปณกิจ พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กองช่าง อบต.ช่องแคบ กำหนด) หมูที่ ๑๑ บ้านเงาไผ่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   31 ม.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1   31 ม.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย 60 วัน   31 ม.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำรึม   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ม.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสพัลท์ติกส์คอนกรีตบ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)   31 ม.ค. 2562 26
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการส่งเสริมอาชีพเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562   31 ม.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   กกต. เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าฯ   31 ม.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ปะ   ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562    31 ม.ค. 2562 32
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   อบรมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   31 ม.ค. 2562 21
ข่าวกิจกรรม อบต.รวมไทยพัฒนา   โครงการแยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยปี2562   31 ม.ค. 2562 28
<< หน้าแรก...     21      22      23      24     (25)     26      27      28      29     ....หน้าสุดท้าย >> 1986