หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.มหาวัน   กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   25 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น   25 ก.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens ACER รุ่น P๑๒๕๐B โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป (สำนักงานปลัด)    25 ก.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป (กองช่าง)    25 ก.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) CANON G๑๐๑๐,เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA ยี่ห้อ AE๑๐๐๐VA/๕๕๐W (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)    25 ก.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA ยี่ห้อ EMPOW ๑๐๐๐VA/๕๐๐W,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ A๓ ยี่ห้อ Canon ix ๖๗๗๐ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    25 ก.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น   25 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน,เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Nerwork แบบ ๑ (สำนักงานปลัด)    25 ก.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ๑ ยี่ห้อ Xerox P๒๓๕D,เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA ยี่ห้อ EMPOW ๑๐๐๐VA/๕๐๐W (กองสวัสดิการสังคม)    25 ก.ค. 2561 8
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “ถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์ในหมู่ที่ 4 , 5 และ 6”   25 ก.ค. 2561 13
<< หน้าแรก...     22      23      24      25     (26)     27      28      29      30     ....หน้าสุดท้าย >> 1771