หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านกล้อทอ หมู่ 2   28 ก.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน ตลาดชาติพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านสบยม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   27 ก.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ ราคากลางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน ตลาดชาติพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านสบยม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   27 ก.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.๓๐๔๑ สายบ้านห้วยนกแล หมู่ที่ ๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 ก.ย. 2561 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล   27 ก.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญามาก หมู่ 1 บ้านค้างภิบาล   27 ก.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.3004 สายบ้านแม่ระมาด - บ้านท่าเมย หมู่ที่ 2 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 ก.ย. 2561 17
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จะเรา   ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ 2562   27 ก.ย. 2561 94
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย   27 ก.ย. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2561 (โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดชุมชน ตลาดชาติพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านสบยม))   27 ก.ย. 2561 11
<< หน้าแรก...     23      24      25      26     (27)     28      29      30      31     ....หน้าสุดท้าย >> 1859